Szervezeti egységek - Ezüstkor

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Szelicsánné Szajáni Piroska

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Bakos Eleonóra

szolgálatvezető, családkonzulens, családsegítő
Bárdosné Salfay Csilla

konduktor
Cserey Kinga

családsegítő, mentálhigiénés szakember
Kókainé Szigeti Andrea

szociálpedagógus, családsegítő
Móriczné Pribenszky Csilla

családsegítő, mentálhigiénés szakember (Nagykovácsi)
Regős Zsuzsanna

gyógypedagógus
Sarlós Eszter

családsegítő, mentálhigiénés szakember,mozgásfejlesztő
Szarvas Katalin

szociális munkás, családsegítő (Nagykovácsi)
Vereska Zsuzsanna

szociálpolitikus, családsegítő (Nagykovácsi)

IDŐSEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
Dauner Tamásné

ellátásvezető, szociális munkás
Dalosné Berényi Polla

gyógytornász
László Imréné

szociális segítő

HÁZI SEGÍTSÉNYÚJTÁS GONDOZÓI
Holczingerné Ott Tímea

ellátásvezető, szociális munkás
Piri Mátyásné

házi gondozó
Solymoss Katalin

házi gondozó
Futó-Deli Mária

házi gondozó (Nagykovácsi)
Piri Ilona

házi gondozó (Nagykovácsi)
Szentpéteriné Brestyánszky Borbála

házi gondozó (Nagykovácsi)

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
László Ágnes

szociális segítő
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz